1 timme och 35 minuter

Vision

Blicka bortanför och vidare!

I den här övningen skapar ni en vision för ert uppdrag, projekt eller initiativ! Visionens funktion är att skapa en riktning, energi och tydlighet mot ett önskat tillstånd som vi vill nå i framtiden.

Börja

15 min

Identifiera är 10 min individuellt.

Pröva

65 min

Test-delen av denna övning görs i grupp under ett längre möte eller två kortare möten, 40 min.


Utveckla

15 min

Utvärdera & utveckla är 10 min individuellt.

Träna innovation med fler övningar

Alla övningar