OM TRÄNINGSPROGRAMMET

Led ett initiativ

Ett träningsprogram för ledaren som är ny till tjänstedesign och vill ha stöd att tillämpa tjänstedesign i ett konkret innovationsinitiativ.

Vad bra att ni vill arbeta med innovation och tjänstedesign!

Tjänstedesign är ett angreppsätt för att ta fram hållbara lösningar. Det är också en metodik med praktiska verktyg som lyfter fram de mänskliga behoven som ligger bakom en utmaning, ett problem, eller ett skav. Tjänstedesign passar bra i offentlig sektor då många arbetar med tjänster och det finns alltid en tydlig användare hos de som verksamheten finns till för.

Programmet coachar dig!

Programmet kommer att coacha dig som är ledare att möjliggöra för dina medarbetare att operativt jobba med tjänstedesign och en av dina verksamhets utmaningar.

Fyra träningspass

I programmet finns 4 träningspass som du och ett team av medarbetare kan följa i er egen takt. I varje träningspass finns 3 övningar som hjälper dig att utveckla din roll som möjliggörare för teamets innovationsarbete.


Vad är tjänstedesign?

I filmen presenterar innovationsledare Moa Borén arbetssätt för innovation - tjänstedesign.

Mål

  • Få en grundläggande förståelse av tjänstedesign

  • Utveckla din roll som en möjliggörare för innovation och att taktiskt stötta och samverka med dina medarbetare

  • Din verksamhet kommer att gå från att ha identifierat en utmaning till att ha förverkligat en lösning

Tid ledare

Veckovis

1 tim 30 min / vecka

För dig som ledare, genomsnittligt 1 tim 30 min. Kan variera då ledarens arbete är mest intensivt i början och slutet av innovationsprocessen. Det är där ett stark ledarskap behövs för att skapa förutsättningar för innovationsarbete och beslut för realisering av en ny lösning.

Tid medarbetare

Veckovis

2-3 dagar/vecka

över 7+ veckor

Antalet veckor är beroende på vald utmaning och arbetsförutsättningar för dig och teamet.

4 pass : 1 TIM 30 min / vecka

Kicka igång ett innovationsinitiativ med stöd av tjänstedesign

Utrusta teamet

3 ÖVNINGAR

Säkerställ att ni har förutsattningar för att jobba med tjänstedesign. Det inkluderar att prioritera en utmaning, att frigöra resurser för kommande arbete och att frigöra tid för dig själv att vara med på resan.

Utforska utmaningen

3 ÖVNINGAR

Stötta dina medarbetare med att undersöka en prioriterad utmaning och att ta fram nya insikter om behoven som ligger bakom utmaningen.

Testa ideer

3 ÖVNINGAR

Stötta dina medarbetare med att generera och testa idéer som eventuellt skulle kunna lösa en utmaning.

Förverkliga lösningen

3 ÖVNINGAR

Fånga upp en testad idé som visar bra potential att lösa en utmaning och säkerställ att ni har bra förutsättningar att gå från att testa till att införa lösningen.