40 minuter (mall)

Testplan

Synka förväntningar och utmaningar när ni ska testa med era användare.

För att skapa en gemensam förståelse och förväntningar på ett test av en prototyp görs en testplan. Testplanen skapar samsyn och kommer förmodligen behöva ändras under arbetets gång – det är helt i sin ordning!

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar