2 timmar och 5 minuter

Spana effekter

Vad kommer vårt arbete göra för nytta?

Den här övningen ger stöd att analysera vilka faktorer som påverkar genomförandet av er lösning. Ni får en bild över möjliga kortsiktiga kostnader och konsekvenser mot önskade effekter.
Måttband

Börja

10 min

Börja med att identifiera lösningen som ska genomföras och förbered inför gruppsamarbetet. Individuellt steg.

Pröva

1 tim 45 min

Pröva genom att analysera effekter och faktorer som påverkar genomförandet av er lösning och få ett beslutsunderlag om att genomföra lösningen eller inte. Arbeta i grupp.

Utveckla

10 min

Utvecklas genom att individuellt
reflektera över hur det fungerat att använda övningen som grund för beslut.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar