1 timme och 10 minuter

Prioriteringsmatris

Hur prioriterar vi? Vi som inte har en sorteringshatt som Harry Potter.

Jo, ett enkelt verktyg som kan hjälpa gruppen med prioritering är denna Prioriteringsmatris. Matrisen gör det tydligare var gruppen ska lägga fokus baserat på var det finns störst potential att skapa effekt och att realisera en lösning.

Börja

15 min

Förbered för att prioritera genom att definiera vad som ska prioriteras (insikter eller idéer). Individuellt steg.

Pröva

40 min

Prioritera insikter eller idéer tillsammans i gruppen.

Utveckla

15 min

Reflektera individuellt efter grupparbetet och prioriteringen.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar