20 miuter + en arbetsvecka

Upp och ned

Många saker vi gör går på rutin, utmana genom att vända upp & ned på ordningen!

I övningen kommer du att få utföra ett experiment under ett valfritt möte. Du kommer testa byta ordning på punkterna i dagordningen.

Börja

10 min

Individuellt arbete.

Pröva

Under möte

Testa med valfri grupp under ett digitalt möte.

Utveckla

10 min

Individuellt arbete.

Träna innovation med fler övningar

Alla övningar