LED ETT INITIATIV-Pass 1

Utrusta teamet

Ett träningspass för ledaren och medarbetarna som ska arbeta operativt med innovation

Innan du och dina medarbetare börjar ert innovationsarbete är det klokt att kolla förutsättningarna i er verksamhet. Under detta pass kommer du som ledare träna på att vara en möjliggörare genom att se till att kompetenser och resurser finns för det kommande arbetet.

Mål

  • Prioritera en utmaning i verksamheten som en öppen fråga för innovativa lösningar
  • Frigöra resurser för att jobba vidare med utmaningen
  • Frigör tid för dig själv att leda och stötta innovationsarbetet

Tid ledare

Totalt
  • 2 tim 40 min
Dagligen
  • 10-15 min/dag under övningen Frigöra tid

Tid medarbetare

Avstämning
  • 1 tim
Eventuellt
  • 1-2 dagar utbildning i tjänstedesign

Här börjar Utrusta teamet

Det är pass ett i träningsprogrammet "Led ett initiativ".

övning: 1 tim

Ställ frågan rätt

Vad vill ni innovera kring? Det vill säga vilken utmaning eller problem behöver en ny lösning?

För att kunna ta sig an stora utmaningar är det viktigt att du (och även ledningen för din verksamhet) är aktiva i denna fas. Det gör att både ledning och medarbetare har samsyn på vilka utmaningar är prioriterade, varför de behöver lösas och även när i tiden de ska lösas.
Du som är taktiska ledare har en viktig roll att spela. Du kommer att facilitera prioriteringsprocess och kommunicera väl mellan ledning och medarbetare. Denna övning kan hjälpa dig med uppgiften.
övning: 1 tim

Frigöra resurser

Vem kommer att arbeta med utmaningen som ni identifierat?

Efter att ha prioriterat en utmaning behöver du bestämma vem som kommer att arbeta med den. Det finns olika arbetssätt där man kan involvera hela verksamheten eller bjuder in externa intressenter.
Däremot är det lättaste och snabbaste sättet förmodligen att utse ett litet team av medarbetare som tar an sig utmaningen med stöd av tjänstedesign. Du som ledare också behöver se till att teamet har förutsättningar att arbeta med utmaningen.
Här är en övning som hjälper dig skapa och stötta ett arbetsteam för ert kommande innovationsarbete.
övning: 40 min + arbetsvecka

Frigör tiden

Vad kan du sluta göra för att få tid till annat?

Glöm inte dig själv! Du är essential för din verksamhets innovationsarbete och du också behöver bra förutsättningar för att leda, peppa, stötta, och möjliggöra dina medarbetare.
En viktig grund för dig att leda det nya arbetsättet är att skapa tid för det. Träna med denna givande övning för att lära dig hitta tiden!
En person för en nyckel mot ett hänglås. En klocka i bakgrunden.
40 min
Frigör tid

Tiden - Den alla vill ha men ingen vet var den är.

TIPS

Lär er mer om tjänstedesign

För dina medarbetare som inte har kunskap eller erfarenhet av tjänstedesign finns här bra material för dem. Det bästa sättet är att låta teamet gå en utbildningen som en del av deras kompetensutveckling.

Innovationsguiden

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Grundutbildning i tjänstedesign och coachning.

innovationsguiden.se

Designprocess guiden

Stiftelsen svensk industridesign (SVID): Designprocess guide för att utveckla din verksamhet.

svid.se

Design Thinking

IDEO: Kreativ problemlösning utifrån mänskliga behov för innovativa lösningar. På engelska.

designkit.org/

Designing for Public Services

Nesta: Praktisk guide i nedladdningsbar PDF. På engelska.

nesta.org.uk

Hi toolbox

Hyper Island: Metoder och verktyg för kreativitet och för att samarbeta i sin organisation. På engelska.

toolbox.hyperisland.com/
Mönster med texten

Bra jobbat!

Du är klar med träningspasset! Du har en prioriterad utmaning och ett kompetent team som ska arbeta vidare med utmaningen. Klicka vidare för att göra nästa pass.