LED ETT INITIATIV-Pass 3

Testa idéer

Ett träningspass för ledaren och medarbetarna som ska ta fram och testa möjliga lösningar

Utifrån skarpa insikterna om målgruppen och målgruppens behov kommer teamet att generera många idéer på lösningar. Teamet prioriterar sen fram en eller flera av de bästa idéerna som ska testas med användare för att förstå idéns potential.
Du kan lita på dina medarbetare som kan tjänstedesign och på tjänstedesign processen. Din viktiga uppgift som ledare är att kratta manegen åt teamet och stötta de med prioritering vid viktiga beslutspunkterna.

Passets mål

  • Se till att teamet gör en eller flera testrundor med en eller några idéer som har potential att lösa utmaningen.
  • Fatta beslut med teamet om testade idén/idéerna ska läggas ner eller skalas upp.

Tid ledare

Övningar
  • 2 tim 50 min
Avstämningar
  • 20-30 min / vecka vid behov

Tid medarbetare

Estimera cirka
  • 2 - 3 veckor med 2-3 arbetsdagar / vecka
Teamets tidsplan beror på hur komplex prototypen är och hur enkelt det är att hitta testpersoner.

Här börjar Testa idéer

Det är pass tre i träningsprogrammet "Led ett initiativ".

Övning : 1 timme och 10 min

Prioritera idéer

Vid idégenerering vill man ta fram många kreativa ideér

Teamet kan ha nytta av flera perspektiv. Du kan bidra med förslag och inbjudan till andra personer som skulle kunna delta under en brainstorming workshop.
Din stora roll är att bidra med ditt perspektiv för teamets beslut om de 1-2 idéerna som ska utvecklas vidare för testning. Du kommer att bidra med ett lednings perspektiv om vilka idéer som har bäst potential att förverkligas som en ny lösning, och som kan skapa det största värdet.
Ni kan använda denna matris för att underlätta valet av en eller några idéer som ska vidareutvecklas. Det kan räcka med en 20-30 min gruppdiskussion när ni fyller i matrisen.
Mall : 40 min

Testplan

Testa prototypen med användare enligt en plan

Efter att teamet har en utvald idé med potential att lösa utmaningen, kommer de att skapa en prototyp (en första eller preliminär version) av idén. Teamet kommer att testa prototypen med användaren.
Det är också viktigt att du som ledare hjälper teamet håller till en testplan. Det skapar trygghet hos teamet och verksamhetens ledning om alla är synkade med testets mål, tidsplan, budget, och plan för utvärdering av resultat.
Prova denna mall för att göra en testplan.
En pratbubbla i form av linjer i rosa färg på grå bakgrund
40 min
Testplan

Testa era prototyper med stöd av en plan.

övning: 1 timme

Utvärdera testet

Bestäm om en idé skalas upp, testas vidare eller läggs ned

Efter testandet är det ibland tydligt att idén har stor potential att skapa värde för användarna och ni kan ta steget att växla upp den. Det kan också visa sig att idén behöver flera testrundor för att ni och användarna ska kunna fördjupa er förståelse för utmaningen och idéns potential att lösa den. Ett tredje utfall är att testandet visar att idén inte gav önskad effekt och att ni får gå vidare med en annan som har bättre potential. Vid denna punkt kan teamet behöva ditt stöd att hitta bästa vägvalet.
Här är en övning som kan hjälpa dig och teamet med detta beslut.
Mönster med texten

Bra jobbat!

Du och teamet är klara med detta träningspass! Ni har testat en idé! Om ni har haft mycket positivt resultat från testandet. Ni är redo för nästa träningspass: Förverkliga lösningen.
Om ni har bestämt att idén behöver testas mer eller att ni vill lägga ner denna idé och gå över till en annan ide med bättre potential, är det helt OK. Tänk på att de allra flesta idéerna hamnar här! Ni kan då upprepa detta träningspass. Detta gör er innovationsförmåga starkare!