OM HEJA INNOVATION

Av ledare, för ledare

Innovationsforskare och ledare från 12 kommuner i Sverige har utvecklat HEJA Innovation. Arbetet har genomförts av Uppsala kommun och Helsingborg stad, med finansiering av Vinnova.
Bilden visar loggor: Vinnova Sveriges Innovationsmyndighet, Uppsala kommun, Helsingborg stad

I korthet

HEJA är ett effektivt och skalbart lärande för innovationsledning. Innovationsforskare har studerat effekterna av HEJA, och slutsatsen är att stödet ”troligtvis kan skapa nytta om det införs i kommunernas verksamheter" (citat från följeforskningens rapport).

Innehållet

Innehållet tar avstamp i ISO-standarden för innovationsledning (SS-EN ISO 56002:2021), och är utformat tillsammans med innovationsforskare.

Målgruppen

Målgruppen är ledare och deras grupper. Stödet omfattar en operativ och taktisk nivå, och uppmuntrar till beteenden som leder till innovation.

Utformningen

HEJA har designats för att tydligt och pedagogiskt välkomna och inkludera användare (oavsett funktions variation) i linje med WCAG 2.0 AA (Web Content Accessibility Guidelines).

Fördjupning

Är du nyfiken och vill veta mer om HEJA? Välkommen att ta del av fördjupande material.

Rapporter och insikter

Hur har HEJA utvecklats och tagits emot? I januari kan du här ta del av våra rapporter.

Inspelade event

Se våra välbesökta presentationer från år 2021 och 2022.

Tack till alla som har samskapat med oss

För att skapa en lösning som passar målgruppen har projektet arbetat utifrån designmetodik/tjänstedesign. Det innebär att projektet har haft ett användardrivet, utforskande och testande arbetssätt. Nyttan med arbetssättet är att projektet har kvalitetssäkrat lösningar i flera steg och på så sätt undvikit onödiga risker. Tack till alla ni som bidragit i samskapandet.

Heja dig!

Vi hoppas att HEJA inspirerar och är till nytta för just dig. Vi i projektet har under arbetets gång upplevt att det finns en enorm vilja att arbeta innovativt för en smartare framtid. Utmaningen ligger i hur vi gör det, och vi ser att HEJA är ett svar. Fortsätt att ge varandra energi i utvecklingsarbetet och - heja dig!
Det var projektgruppen i Lärandeprojektet för innovationsledning, december 2022:
Hanna Sandström, projektledare

Hanna Sandström

Huvudprojektledare för Lärandeprojektet för innovationsledning, Uppsala kommun
Ann-Marie Zachrisson, projektledare

Ann-Marie Zachrisson

Projektledare, Uppsala kommun
Jennifer Tong, intraprenör

Jennifer Tong

Intraprenör, Helsingborg Stad
Klas Palm, innovationsforskare

Klas Palm

Innovationsforskare, Helsingborg Stad
Leif Denti, innovationsforskare

Leif Denti

Innovationsforskare, Helsingborg Stad