INTRO TILL KULTUR

Våra beteenden och attityder formar kulturen.

Vi möjliggör för innovation genom att värdera nyskapande och hur vi förhåller oss till varandra.
Kultur skrivet med svarta bokstäver på beige botten med bakgrund i färgen teal
FILM

Intro till kultur

Här presenterar innovationsledare Moa Borén området, och du ges möjlighet att under två minuter reflektera kring vad du skulle kunna göra för att utveckla kulturen i din verksamhet.
Ledarens roll

Utveckla beteenden och attityder för en innovationskultur genom att:

  • Skapa en tillitsfull kultur, exempelvis med övningen Stärk tillit och Checka läget
  • Ge och ta emot återkoppling
  • Hantera ovissheter och uppmuntra nyskapande
Dekor: Åtta ringar i färg persika på vit botten

Träna på att leda kultur för innovation

En piltavla med tre pilar i mitten
50 min
Checka läget

Vad är på gång, och var kan ni hjälpa varandra?

Tre ballonger med konfetti i bakgrunden
50 min
Veckans heja

Fira tillsammans, stärk er gemenskap och energi.

Ett turkost kassettband på rosa bakgrund.
65 min
Retro

Lär av det ni gjort och ta med det framåt.

NU- OCH NY-LÄGE

Reflektera

Hur är det hos dig, din grupp och verksamhet? Att medvetet se på nuet, hjälper oss att skapa ett nytt läge, så som vi vill ha det.

Reflektionsfrågor

1
Vad skulle du kunna göra den kommande månaden för att stärka kulturen i din verksamhet/grupp?


2
Hur syns och märks tillit och trygghet i din verksamhet/grupp?


3
Hur har du gett och fått återkoppling den senaste månaden? Skulle du vilja utveckla hur det sker?


4
Hur hanterar du och din verksamhet/grupp ovissheter? Hur skulle ni kunna ge plats för nyskapande?


Lär dig mer om arbetssätt

Gå till intro