1 timme och 5 minuter

Retro

Bakåtblick för framtidsdrift!

Skapa en lärande organisation genom att regelbundet reflektera över vad som gjorts bra och vad som kan göras bättre till nästa gång.

Börja

15 min

Förstå övnings syftet och förbered gruppövningen individuellt.

Pröva

45 min

Genomför övningen med din grupp.

Utveckla

5 min

Reflektera individuellt över resultatet.