NAVIGERA PÅ HEJA

Vad behöver din verksamhet?

Du och din verksamhet vet bäst vad ni behöver

Här rekommenderar vi träning utifrån nio påståenden om innovationsledning. Utifrån hur du uppfattar er verksamhet får du hjälp att välja övningar som passar era behov och förutsättningar.

Gör så här

  1. Tänk på din verksamhet just nu
  2. Ta ställning till påståendena nedan (ordningen har ingen betydelse)
  3. Om ni behöver öka er förmåga finns en rekommendation på övningar för att komma igång
Klicka på glödlamporna (💡) för begreppsförklaringar.
LEDA

Påstående 1:

Min verksamhet arbetar efter en tydlig vision (💡) och strategi.

Öka förmågan med:

Arbetssätt

Påstående 4:

Min verksamhet har en strukturerad process som tar oss från idé till implementering.

Öka förmågan med:

Samverkan

Påstående 6:

Min verksamhet analyserar löpande möjligheter och risker (💡), internt och externt, som kan ha inverkan på vårt innovationsarbete.

Öka förmågan med:

fortsätta

Påstående 8:

Min verksamhet har metoder för att utvärdera och förbättra innovationsarbetet.

Öka förmågan med:

fortsätta

Påstående 9:

Min verksamhet mäter värdet (💡) och effekterna som vårt innovationsarbetet genererar.

Öka förmågan med:

💡
Förklaringar

Vision

En vision är ett framtida tillstånd man vill uppnå. Visionen ska sporra er alla att jobba mot den. Något som är enkelt att komma ihåg och som ger riktning åt hela verksamhetens arbete.

Användare

Användare är den eller de som påverkas av ert arbete. Det kan vara invånare, politiker, kollegor, förvaltningar eller specifik grupp av människor i samhället.

Risker

När man gör något på ett nytt sätt medför det alltid risker. Att arbeta med risk hjälper dig att förutse osäkerheter och skapa förutsättningar att hantera dem. På så sätt blir riskerna ett hjälpmedel för att skapa förändring.

Värdet

Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många former – ekonomiskt, socialt eller miljömässigt.