1 timme och 50 minuter

Välkomna förändring

Tio stunder för dig och din utveckling.

För att etablera nya vanor behövs tid, struktur och praktik i små steg. Med denna coachning lär du dig ett arbetssätt som driver utveckling och hjälper dig framåt.
Coachningen består av tio tillfällen om tio minuter där du steg för steg leder dig själv mot den arbetssituation du önskar.

Börja

5 min

Börja med att få insikter kring förändring från forskningen. Individuellt arbete.

Pröva

10 x 10 min

10 små individuella övningar på 10 min var som du gör under en tid som passar dig.

Utveckla

5 min

Utveckla ditt lärande genom individuell reflektion.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar