LED ETT INITIATIV-pass 2

Undersök utmaningen

Ett träningspass för ledaren med ett team av medarbetare som kan tjänstedesign

Teamets uppdrag i denna fas är att utforska utmaningen utifrån användarnas perspektiv och samla nya insikter gällande de mänskliga behoven som ligger bakom utmaningen. Det är dessa värdefulla insikter som formar grunden till det fortsatta innovationsarbetet.
Du som ledare har som uppgift att släppa teamet så att de kan använda deras kraft och kompentenser åt utmaningen. Det är bra att du litar på dina medarbetare och på tjänstedesign processen. Däremot har du fortfarande en viktig roll att spela med att utmana och peppa, samt att stötta teamet med prioritering av vad som ska vidareutvecklas.

Mål

  • Checka läget med löpande avstämningsmöten
  • Veckans heja för att stötta teamet med pepp
  • Prioritera insikter tillsammans att jobba vidare med

Tid ledare

Övningar cirka
  • 2 tim 50 min / vecka
Avstämningar
  • 20-30 min/vecka vid behov

Tid medarbetare

Estimera cirka
  • 3 veckor med 2 - 3 arbetsdagar / vecka
Be teamet att skapa sin egen tidslinje. Ni kan jobba i er egen takt.

Här börjar Utforska utmaningen

Det är pass två i träningsprogrammet "Led ett initiativ".

övning: 50 min

Checka läget

Agilt arbetssätt och mötesform för avstämning

Teamet kommer att lägga upp deras utforskningsplan med en tidslinje och metoder. Det kan vara bra för dig och teamet att ha regelbundna avstämningsmöten. Det skapar trygghet i processen när alla är på samma sidan och att teamet ha tillgång till dig för att fråga efter feedback eller stöd vid behöv.
Träna tillsammans i denna övning för att prova en effektiv agil mötesform som tagits fram av IT branschen. En incheckning eller standup tar normalt 15 minuter för en grupp på max 7-8 personer att göra när ni fått in rutinen.
En piltavla med tre pilar i mitten
50 min
Checka läget

Vad är på gång, och var kan ni hjälpa varandra?

övning: 50 min

Veckans heja

Peppa varandra och dela insikter

Det är vanligt att teamet under denna undersökningsfas kan känna sig överväldigat av allt dokumentation, lärdomar, reflektioner de har samlat in. Nu är ledarens roll att peppa och heja dem vidare.
Ni kan träna tillsammans att bygga upp en kultur av gemenskap och lärande genom att prova denna roliga övning. Själva mötet tar bara 30 minuter, men den ger så mycket!
Tre ballonger med konfetti i bakgrunden
50 min
Veckans heja

Fira tillsammans, stärk er gemenskap och energi.

ÖVNING : 1 timme och 10 min

Prioritera insikter

Prioritera insikter och låt teamet ta beslut

Du som chef kan stötta teamet genom att vara nyfiken om teamets pågående arbete och lägga till lednings perspektiv när teamet prioriterar insikter. Låt teamet ta beslut om nästa steg efter de lyssnat in dig och dina perspektiv. Ditt team borde driva processen eftersom de är närmast användarnas behov.
Här är en enkel och effektiv matris som kan stötta dig och teamet med att prioritera insikter under ett avstämningsmöte. Du kan räcka med en 20-30 min gruppdiskussion när man fyller i matrisen.
Mönster med texten

Vad duktiga ni är!

Du och teamet är klara med detta intensiva träningspass! Med ditt beständig stöd har teamet undersökte utmaningen och silade ner alla lärdomar till några prioriterade insikter som de ska jobba vidare med. Heja er!