TRÄNINGSPROGRAM

Träna grunderna

Led, träna och bli stark tillsammans med andra, exempelvis en enhet eller ett projektteam. Träna upp en stabil bas för att utvecklas vidare.

Träningsprogrammet bygger på 5 skräddarsydda pass (á 1-2 timmar). Där ni tillsammans utforskar innovation, stärker er tillit, skapar en vision, arbetar kreativt och börjar mäta. Träna regelbundet och se snabba resultat.

Mål

  • Bli stark i grunderna för innovationsledning.
  • Öka förmågan att utöva innovationsledning genom att träna tillsammans.
  • Förbered dig för att leda ett innovationsinitiativ.

Tid

Totalt:
  • 7 timmar

Uppdelat på

  • 5 pass (á 1 - 2 timmar)
nuläge : 10 min

Förstå er utgångspunkt

För att följa sitt lärande kollar vi av nu- och nyläge innan och efter detta träningsprogram. Första steget är att förstå nuläget, detta görs genom att ta ställning till korta påståenden om innovationsledning. Du och din grupp tränar sedan på det förberedda träningsprogrammet, som avslutas genom att svara på samma påståenden. Utifrån dessa mätningar kan du se din och din verksamhets utveckling.
pass 1

Lär er av varandra

Vi börjar stort! Att samverka tillsammans med andra, både externt och internt är en av grunderna för innovation då många ofta blir påverkade av den förändring som innovationen innebär. Lär mer om hur ni kan inspireras av andra!
PASS 2

Bygg mod med tillit

Sen skapar vi en innovationsfrämjande kultur! Skapa en innovativ kultur där innovation, nytänkande och kreativitet främjas. Att våga testa, våga prova nya saker och våga misslyckas bygger på tillit i gruppen. Lär mer om hur detta enkelt kan skapas!
PASS 3

Skapa en taktisk vision

Gå vidare med det taktiska ledarskapet! Innovation kan ofta uppfattas som flummigt men faktum är att det precis som andra typer av metodiker kräver taktiskt arbete och struktur. Lär hur man kan sätta riktning med en vision!
Vision
95 MIN
Vision

Blicka bortanför och vidare

PASS 4

Kreativitet som arbetssätt

Prova på att arbeta kreativt! Att arbeta med processer för kreativitet och nyskapande är roligt men kräver hårt arbete, itererande och engagemang. Det fina är att alla kan träna upp dessa förmågor! Lär hur man idé genererar på en utmaning tillsammans!
PASS 5

Samla in mätbara lärdomar

Hur vet vi om vi är rätt ute? Detta är en viktig del i innovationsledningen och även den som är svår att få till. Att hämta hem sitt arbete, sätta riktning och fortsätta! Lär hur ni mäter vad ni gör för att bättre förstå hur ni kan förbättras!
nyläge - 10 min

Förstå din utveckling

Bra jobbat! När alla passen är klara är det dags att förstå utveckling genom nyläget. Har något ändrats jämfört med nuläget som gjordes innan programmets start?