30 minuter

Stärk tillit

Det komplexa tillitsbaserade ledarskapet nedkokat till en mini-övning!

Att leda och skapa tillit i gruppen gynnar vårt arbetssätt, vi blir avslappnade, vi vågar testa och är öppna mot varann. Men ibland känns det oöverstigligt att få till i det pressade arbetsschemat. I denna övning har vi kokat ner det till en enkel fråga, smidigt och användbart!

Börja

10 min

Individuellt under 10 min.

Pröva

10 min

Genomför övningen i grupp under ett digitalt möte på 10 min.

Utveckla

10 min

Reflektera individuellt under 10 min.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar