1 timme och 10 minuter

Prioritera och rösta

Rösta tillsammans och kom vidare!

Följ med i denna guide för att prioritera bland era insikter och idéer.

Börja

15 min

Förbered för att prioritera genom att definiera vad som ska prioriteras (insikter eller idéer). Individuellt steg.

Pröva

40 min

Prioritera insikter eller idéer tillsammans i gruppen.

Utveckla

15 min

Reflektera individuellt efter grupparbetet och prioriteringen.

Träna innovation med fler övningar

gör övningar