1 timme

Frigöra resurser

Välkommen till din nya roll som möjliggörare!

Ni har ett utmaningsområde som er verksamhet har prioriterat. Se till att det finns bra förutsättningar för innovationsarbete och kom ihåg, du behöver inte göra allt själv. Ditt jobb är att möjliggöra det.
Bild: Peter Brinch, Helsingborgs stad

Börja

20 min

Kliv in i rollen som möjliggörare. Individuellt arbete i detta steg.

Pröva

30 min

Pröva att inta rollen som möjliggörare och arbeta tillsammans med gruppen. 

Utveckla

10 min

Fördjupa dina lärdomar genom individuell reflektion.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar