INTRO TILL FORTSÄTTA

Genom att följa upp effekterna av vårt arbete, kan vi lära oss mer och sedan fortsätta utveckla oss och våra sätt att innovera.

FILM

Intro till fortsätta

Här presenterar innovationsledare Moa Borén området, och du ges möjlighet att under två minuter reflektera kring vilka effekter som du skulle vilja se i din verksamhet.
Ledarens roll

Möjliggör för verksamheten att fortsätta innovera och utvecklas genom att:

  • Följa upp effekterna av ert arbete, exempelvis med övningen Börja mäta
  • Skapa individuellt och gemensamt lärande. Exempelvis genom att göra en retro (ett verktyg inom det agila arbetssättet, även kallat retrospektiv).
  • Omsätt era insikter utifrån uppföljningen och lärande till utveckling av er verksamhet/grupp. Och hämta energi genom att fira ert lärande.
Dekor: åtta orange ringar

Träna på att fortsätta utveckla

Ett blått måttband på rosa bakgrund
60 min
Börja mäta

Sikta mot stjärnorna med ett måttband.

NU- OCH NY-LÄGE

Reflektera

Hur är det hos dig, din grupp och verksamhet? Att medvetet se på nuet, hjälper oss att skapa ett nytt läge, så som vi vill ha det.

Reflektionsfrågor

1
Vilka effekter ser du av det arbete som din verksamhet/grupp gör? Vilka effekter skulle du vilja se?


2
Hur följer ni upp effekterna av arbetet i verksamheten/gruppen? Hur följer ni upp användarnas upplevelse av er verksamhet?


3
Hur lär ni er av ert arbete i verksamheten/gruppen? Hur delar ni insikter, lärdomar och framgångar med varandra?


4
Hur omsätter du och din verksamhet/grupp nya kunskaper i era uppdrag?


Lär dig mer om leda

Gå till intro