1 timme och 5 minuter

Beskriv användare

Vilka är ni till för?

Utvecklingsarbete går ut på att skapa nytta – för att veta hur nyttan kommer till användning behöver ni veta vilka era användare är.
I den här övningen arbetar ni med att beskriva era användare. Det är en nyckel för att utveckla tjänster som möter användares behov.

Börja

15 min

Börjamed att förstå vad en användare är. Individuellt steg.

Pröva

35 min

Pröva att beskriva era användare tillsammans i gruppen under ett digitalt möte.

Utveckla

10 min

Utveckla genom att individuellt reflektera hur övningen gått och hur kontakten med användarna kan fortsätta.

TIPS

Börja arbeta användardrivet med dessa övningar

Vilka är era användare?

Kika på när innovationsledare Jonas Gumbel berättar om vad en användare är. Filmen är en del i övningen Beskriv era användare, och finns i Powerpointen.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar