2 timmar

Börja mäta

Sikta mot stjärnorna med ett måttband

Övningen visar hur ni kan översätta er strategi på ett strukturerat sätt till tydliga prioriteringar och mätbara målbilder. Det är målbilder som definierar vad ni avser att uppnå i verksamheten med en effektiv (digital) verksamhetsutveckling och på värdeskapande ekonomiska grunder. Mål och prioriteringar kan hjälpa er att skapa fokus och resultat samt ökat engagemang hos medarbetare i er verksamhet.
Måttband

Börja

15 min

Vi tipsar om hur du bäst förbereder inför grupparbetet. Individuellt steg.

Pröva

1 tim 30 min

Identifiera ert inspirerande mål och mätbara prioriteringar att sikta mot tillsammans som grupp.

Utveckla

15 min

Reflektera individuellt efter grupparbetet och planera nästa steg.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar