INTRO TILL ARBETSSÄTT

Möjliggör arbetssätt som driver nyskapande.

Arbeta med att aktivt stötta och skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta med tjänstedesign och innovationsprocesser.
FILM

Intro till arbetssätt

Här presenterar innovationsledare Moa Borén området, och du ges möjlighet att under två minuter reflektera kring vilka arbetssätt som används i din verksamhet för nyskapande.
Ledarens roll

Möjliggör för nyskapande arbetssätt genom att:

  • Arbeta utifrån användarperspektiv, exempelvis med övningen Användarresa
  • Stötta utforskande och samskapande med användare och målgrupp, exempelvis med övningen Hitta utvecklingsområde
  • Uppmuntra till testande av idéer och prototyper, exempelvis med övningen Testplan

Träna på arbetssätt för att leda innovation

En pratbubbla i form av linjer i rosa färg på grå bakgrund
40 min
Testplan

Testa era prototyper med stöd av en plan.

Ett hjul på en cykel. Gul bakgrund.
85 min
Växla upp

När ni har testat och det är dags att testa på riktigt.

NU- OCH NY-LÄGE

Reflektera

Hur är det hos dig, din grupp och verksamhet? Att medvetet se på nuet, hjälper oss att skapa ett nytt läge, så som vi vill ha det.

Reflektionsfrågor

1
Vilka arbetssätt och processer använder din verksamhet/grupp för utvecklingsarbete och nyskapande?


2
Hur tar ni reda på vad era användare upplever och har behov av?


3
Hur testar verksamheten/gruppen tankar, idéer och nya lösningar tillsammans med användare och intressenter?


4
Hur möjliggör och stöttar du andra och projekt som är nyskapande? Vilka förutsättningar finns för att innovera?


Lär dig mer om samverka

Gå till intro