INTRO TILL LEDA

Att leda innovation handlar om att vara en möjliggörare för innovationsarbete.

Film

Intro till att leda innovation

Här presenterar innovationsledare Joel Stenberg området, och du ges möjlighet att under två minuter reflektera kring hur du bidrar till nyskapande och utveckling.
Ledarens roll

Möjliggör för innovationsarbete genom att:

  • Fokusera på värdeskapande
  • Arbeta mot en gemensam riktning, exempelvis med övningen Vision
  • Skapa förutsättningar och stötta aktivt, exempelvis med övningen Frigör tid

Träna på att leda innovation med övningar

Glödlampa upp och ned
20 min
Upp och ned

Många saker går på rutin. Vänd på det!

Hjärtformade glasögon
95 min
Vision

Blicka bortanför och vidare.

En abstrakt form i olika färger på rosa bakgrund
65 min
Införa

Nu blir lösningen verklighet!

En person för en nyckel mot ett hänglås. En klocka i bakgrunden.
40 min
Frigör tid

Tiden - Den alla vill ha men ingen vet var den är.

Träna på att leda innovation

Frigör tid

45 min

Den alla vill ha men ingen vet vart den är

Upp och ned

30 min

Många saker går på rutin. Vänd upp & ned på ordningen!

Vision

1 tim

Blicka bortanför och vidare

Vision fördjupad

2 tim

Blicka bortanför och vidare för er verksamhet eller större uppdrag

Ställ frågan rätt

55 min

Som man frågar får man svar

nu- och ny-läge

REFLEKTERA

Hur är det hos dig, din grupp och verksamhet? Att medvetet se på nuet, hjälper oss att skapa ett nytt läge, så som vi vill ha det.

Reflektionsfrågor

1
Hur har du bidragit och möjliggjort för nyskapande och utveckling, den senaste månaden?


2
På vilket sätt har din verksamhet/grupp en gemensam riktning som ni arbetar mot?


3
Vilka nyttor och positiva effekter skapar din verksamhet/grupp? För vilka/var/när uppstår de positiva effekterna?


4
Hur vet ni att ni verkligen gör nytta för de som ni är till för?


Lär dig mer om kultur

Gå till intro