Intro till

LEDA

Att leda innovation handlar om att vara en möjliggörare för innovationsarbete.

Här presenterar innovationsledare Joel Stenberg området, och du ges möjlighet att under två minuter reflektera kring hur du bidrar till nyskapande och utveckling.

Ledarens roll

Möjliggör för innovationsarbete genom att:

  • Fokusera på värdeskapande
  • Arbeta mot en gemensam riktning, exempelvis med övningen Vision
  • Skapa förutsättningar och stötta aktivt, exempelvis med övningen Frigör tid

TRÄNA OFTA och TILLSAMMANS

Frigör tid

45 min

Den alla vill ha men ingen vet vart den är

Upp och ned

30 min

Många saker går på rutin. Vänd upp & ned på ordningen!

Vision

1 tim

Blicka bortanför och vidare

Vision fördjupad

2 tim

Blicka bortanför och vidare för er verksamhet eller större uppdrag

Ställ frågan rätt

55 min

Som man frågar får man svar

nu- och ny-läge

Reflektera

Hur är det hos dig, din grupp och verksamhet? Att medvetet se på nuet, hjälper oss att skapa ett nytt läge, så som vi vill ha det.

Reflektionsfrågor

1
Hur har du bidragit och möjliggjort för nyskapande och utveckling, den senaste månaden?


2
På vilket sätt har din verksamhet/grupp en gemensam riktning som ni arbetar mot?


3
Vilka nyttor och positiva effekter skapar din verksamhet/grupp? För vilka/var/när uppstår de positiva effekterna?


4
Hur vet ni att ni verkligen gör nytta för de som ni är till för?


Lär dig mer om kultur

gå till intro