Intro till

KULTUR

Våra beteenden och attityder formar kulturen. Genom att värdera nyskapande och hur vi förhåller oss till varandra, möjliggör vi innovation.

Här presenterar innovationsledare Moa Borén området, och du ges möjlighet att under två minuter reflektera kring vad du skulle kunna göra för att utveckla kulturen i din verksamhet.

Ledarens roll

Utveckla beteenden och attityder för en innovationskultur genom att:

  • Skapa en tillitsfull kultur, exempelvis med övningen Stärk tillit och Checka läget
  • Ge och ta emot återkoppling
  • Hantera ovissheter och uppmuntra nyskapande

Träna ofta och tillsammans

Checka läget

50 min

Vad som gjorts, ska göras och behöver hjälp med

Veckans heja

45 min

Fredagsfira lärdomar, nöjda er, och hylla kollegor

Stärk tillit

45 min

Tillitsbaserat ledarskap i en fråga

Fira framgång

10 min

Dags att fira tillsammans

Gör det som funkar

10 min

Synliggör det som fungerar bra

NU- OCH NY-LÄGE

REFLEKTERA

Hur är det hos dig, din grupp och verksamhet? Att medvetet se på nuet, hjälper oss att skapa ett nytt läge, så som vi vill ha det.

Reflektionsfrågor

1
Vad skulle du kunna göra den kommande månaden för att stärka kulturen i din verksamhet/grupp?


2
Hur syns och märks tillit och trygghet i din verksamhet/grupp?


3
Hur har du gett och fått återkoppling den senaste månaden? Skulle du vilja utveckla hur det sker?


4
Hur hanterar du och din verksamhet/grupp ovissheter? Hur skulle ni kunna ge plats för nyskapande?


Lär dig mer om arbetssätt

gå till intro