Din plats för att träna på innovationsledning

HEJA finns för dig i offentlig sektor som vill arbeta nyskapande och göra mer nytta för de ni är till för. Här kan du träna på innovationsledning med guidade övningar och fördjupade träningsprogram, både individuellt och tillsammans med andra.

Fem områden för innovationsledning

HEJA:s fem områden har utvecklats med avstamp i ISO-standarden för innovationsledning, tillsammans med innovationsforskare och ledare från olika kommuner.
Träna på nyskapande i vardagen
Inom varje område finns övningar som varierar i längd och omfattning för att du ska kunna välja ett upplägg som passar din verksamhets behov och förutsättningar.
Hitta rätt på HEJA utifrån verksamhetens behov
Vill du ha hjälp att navigera på HEJA och välja rätt övningar för dig och din verklighet? Här hjälper vi dig att hitta era behov!
Leda
Stärka ledarskapet och möjliggöra innovation
Kultur
Utveckla kulturen, våra beteenden och attityder
Arbetssätt
Stötta och möjliggöra arbetssätt för innovation
Samverka
Samverka för mer nytta, både internt och externt
Fortsätta
Skapa lärande och fortsätta utvecklas
TIPS

Topp fyra övningar

Fyra övningar som passar många, är lätta att starta med och ger snabb nytta:
Checka läget

1 tim 40 min Inspireras av andra

Hur har andra gjort? Utforska tillsammans.

Checka läget

50 min

Vad som gjorts, ska göras och behöver hjälp med.


Veckans heja

45 min

Fredagsfira lärdomar, nöjda er, och hylla kollegor

Veckans heja

45 min Frigör tid

Den alla vill ha men ingen vet vart den är.

AV LEDARE, FÖR LEDARE

Innovationsforskare och ledare från 12 kommuner i Sverige har samskapat HEJA Innovation. Vi fortsätter utveckla och du är varmt välkommen med din återkoppling.

Materialet tar även avstamp i ISO Standarden för innovationsledning och Sveriges kommuner och Regioners stöd för innovation; Innovationsguiden.
Arbetet finansieras av Vinnova och ägs av Uppsala kommun, tillsammans med Helsingborg stad. Ni når oss på innovation@uppsala.se
Fyra personer från lanseringseventet

1:A JUNI 2022 LANSERADES HEJA INNOVATION

44 olika kommuner, 9 regioner och 8 myndigheter, med flera, var med och firade lanseringen av HEJA Innovation.

Gäster och deltagare delade träningstips, spanade in övningar och lyssnade på innovationsforskares perspektiv på innovationsledning. Gör som deltagarna då tipsade om: arbeta nyfiket tillsammans med härliga kreativa personer, och testa i verksamhetens verklighet och sammanhang.
VI REKOMMENDERAR träningsprogrammet:

Träna grunderna

Led, träna och bli stark tillsammans med andra, exempelvis en enhet eller ett projektteam. Träna upp en stabil bas för att utvecklas vidare.
Träningsprogrammet bygger på 5 skräddarsydda pass (á 1-2 timmar). Där ni tillsammans utforskar innovation, stärker er tillit, skapar en vision, arbetar kreativt och börjar mäta. Träna regelbundet och se snabba resultat.
Träna grunderna

5 pass

Öva era innovativa förmågor inom fem områden
Led ett initiativ

4 pass

Starta igång ett uppdrag i din verksamhet

Innovation: något nytt som gör nytta

Innovationsforskaren Lefi Denti introducerar innovation som stora och lilla i, där båda behövs. Utforska innovation tillsammans i övningen Inspireras av andra

Vanliga frågor om innovationsarbete

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign är ett arbetssätt där du och teamet med olika metoder utforskar lösningar för er utmaning ur ett helhetsperspektiv. Användarens perspektiv är särskilt viktigt. Genom att sätta sig in i medborgarens, invånarens, patientens eller kundens behov innan problemet beskrivs eller lösningar utvecklas, kan teamet lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Tjänstedesign är helt enkelt ett strukturerat arbetssätt för att ta dig och ditt team från behov till verifierad och implementerad lösning!

Det pratas mycket om värde, värdeskapande. Hur och när kan vi skapa det?

Ni skapar redan värde! Alla verksamheter gör det. Det kan vara vård, omsorg, lärande, men även myndighetsutövande.Värdet ni skapar består av den sammanlagda effekten som ert dagliga arbete har på de människor som ni är till för. Uttryckt på ett annat sätt: värdet uppstår i kontaktytorna mellan din verksamhet och människorna som har behov av den verksamhet som du och ditt team bedriver.

Vi bedriver offentlig verksamhet, vad menas då med tjänst? Det känns lite främmande.

Tjänst är den verksamhet som ni bedriver och som människor i samhället har behov av. Tjänsten är på ett vis er verksamhetsbeskrivning. Den nytta som ni bidrar med för de människor som ni är till för!

Vad menas med användare och varför är det bra att tänka på hen?

Användaren är ett begrepp för att beskriva de personer som din verksamhet är till för, och ligger mycket nära begreppet målgrupp. Användaren är de personer som i slutänden använder en tjänst, eller har behov av den verksamhet som du och ditt team bedriver. Begreppet är en förenkling för att kunna adressera och sätta fokus på de behov som de ni är till för har. Dvs medborgarens, brukarens, patientens, resenärens behov och användande av den verksamhet (eller tjänst) som du och ditt team bedriver.

Har du ideer eller funderingar?

Kontakta oss