Intro till

Arbetssätt

Möjliggör arbetssätt som driver nyskapande, genom att aktivt stötta och skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta med tjänstedesign och innovationsprocesser.

Här presenterar innovationsledare Moa Borén området, och du ges möjlighet att under två minuter reflektera kring vilka arbetssätt som används i din verksamhet för nyskapande.

Ledarens roll

Möjliggör för nyskapande arbetssätt genom att:

  • Arbeta utifrån användarperspektiv, exempelvis med övningen Användarresa
  • Stötta utforskande och samskapande med användare och målgrupp, exempelvis med övningen Hitta utvecklingsområde
  • Uppmuntra till testande av idéer och prototyper, exempelvis med övningen Testplan

Träna ofta och tillsammans

Frigöra resurser

1 tim

Välkommen till din nya roll som möjliggörare

Välkomna förändring

1 tim 50 min

Tio stunder för dig och din utveckling

Beskriv användare

1 tim 5 min

Vilka är ni till för?

Hitta utvecklingsområde

2 tim

Viljan finns men vad ska man utveckla?

Användarresa

2 tim

Dags att prova användarnas skor

Kreativa tillsammans

2 tim

Hur många sätt att pressa en citron finns?

Lös utmaningar kreativt

1 tim 30 min

Släpp lös alla idéer kring en utmaning

Testplan

Mall

Testa prototyper med en plan

Prioriteringsmatris

Mall

Prioritera ideer och insikter

NU- OCH NY-LÄGE

REFLEKTERA

Hur är det hos dig, din grupp och verksamhet? Att medvetet se på nuet, hjälper oss att skapa ett nytt läge, så som vi vill ha det.

Reflektionsfrågor

1
Vilka arbetssätt och processer använder din verksamhet/grupp för utvecklingsarbete och nyskapande?


2
Hur tar ni reda på vad era användare upplever och har behov av?


3
Hur testar verksamheten/gruppen tankar, idéer och nya lösningar tillsammans med användare och intressenter?


4
Hur möjliggör och stöttar du andra och projekt som är nyskapande? Vilka förutsättningar finns för att innovera?


Lär dig mer om samverka

gå till intro