Övningar för Innovativa superkrafter

Övningarna är utvecklade tillsammans med ledare, med avstamp i ISO standarden för innovationsledning. Träna med de guidande övningarna på 5 områden för att stärka ledarskapet, utveckla kulturen, möjliggöra innovativa arbetssätt,  samverkan och fortsätta utvecklas. Välj de övningar som tilltalar er i verksamheten. Testa er fram och gör övningarna till era egna.

LEDA

Att leda innovation handlar om att vara en möjliggörare för innovationsarbete.

Leda

10 min

Hur kan ni leda innovation?

Frigör tid

45 min

Den alla vill ha men ingen vet vart den är.

Upp och ned

30 min

Många saker går på rutin. Vänd upp & ned på ordningen!

Vision

1 tim

Blicka bortanför och vidare


Ställ frågan rätt

55 min

Som man frågar får man svar

Införa

Kommer strax

KULTUR

Våra beteenden och attityder formar kulturen. Genom att värdera nyskapande och hur vi förhåller oss till varandra, möjliggör vi innovation.

Kultur

10 min

Hur kan ni skapa en kultur för innovation?

Checka läget

50 min

Vad som gjorts, ska göras och behöver hjälp med.


Veckans heja

45 min

Fredagsfira lärdomar, nöjda er, och hylla kollegor

Stärk tillit

45 min

Tillitsbaserat ledarskap i en fråga


Fira framgång

10 min

Dags att fira tillsammans


Gör det som funkar

10 min

Synliggör det som fungerar bra


Framsynt tillbakablick

Kommer strax


Arbetssätt

Möjliggör arbetssätt som driver nyskapande, genom att aktivt stötta och skapa förutsättningar för att arbeta med tjänstedesign och innovationsprocesser.

Arbetssätt

10 min

Hur kan ni ta fram arbetssätt för innovation?

1 tim

Välkommen till din nya roll som möjliggörare


Välkomna förändring

1 tim 50 min

Tio stunder för dig och din utveckling

Beskriv användare

1 tim 5 min

Vilka är ni till för?

Hitta utvecklingsområde

2 tim

Viljan finns men vad ska man utveckla?


Användarresa

2 tim

Dags att prova användarnas skor


Kreativa tillsammans

2 tim

Hur många sätt att pressa en citron finns?


Lös utmaningar kreativt

1 tim 30 min

Släpp lös alla idéer kring en utmaning

Utvärdera testet

1 tim

Resultat, lärdomar och vidare plan efter testning

Testplan

Mall

Testa prototyper med en plan

Prioriteringsmatris

Mall

Prioritera ideer och insikter

Prioritera

Kommer strax

Växla upp

Kommer strax

SAMVERKA

Innovation skapas tillsammans och i intern och extern samverkan. Genom att hjälpas åt, arbeta med helhetsperspektiv och i takt med omvärlden, lyckas vi med nyskapande.

Samverka

10 min

Hur kan er verksamhet samverka med andra?

Inspireras av andra

1 tim 40 min

Hur har andra gjort? Utforska tillsammans.


Hitta intressenter

1 tim 15 min

Vilka påverkas eller påverkar det ni vill göra?


Framtid

2 tim 10 min

Vad sägs på Nyheterna 2050?


Tänka nytt

2 tim 10 min

Ut på spaning! Vad händer i omvärlden?


FORTSÄTTA

Genom att följa upp effekterna av vårt arbete, kan vi lära oss mer och sedan fortsätta utveckla oss och våra sätt att innovera.

Förbättra

10 min

Hur kan ni arbeta för att mäta lärdomar?

Börja mäta

1 tim

Sikta mot stjärnorna med ett måttband

Spana effekter

Kommer strax

Har du idéer eller funderingar?

Kontakta oss